ColorMag

ATEG Vakfı Bursu

ATEG Vakfı Bursları lisans eğitimi gören öğrencilere aşağıda belirtilen koşulları sağlayan öğrencilere karşılıksız burs verilecektir. ATEG Vakfı Bursları başarılı ve maddi desteğe ihtiyacı olan öğrencilere verilmekte olup, geri ödeme ve hizmet yükümlülüğü getirmez. Burslar, Ekim-Haziran arasında 9 ay süresince öğrencinin banka hesabına havale edilir.

T.C. vatandaşı olmak.Teknik öğrenim kurumu veya en az dört yıl süreli tam zamanlı/örgün eğitim düzeninde yüksek öğretim kurumuna kayıt yaptırmış olmak.24 yaşından büyük olmamak.Mal varlığı ve gelir durumuna göre maddi desteğe ihtiyacı olmak.Herhangi bir firma veya kuruluşta daimi eleman olarak çalışmıyor olmak.Başka bir kurumdan maaş, ücret veya burs almıyor olmak. (Kredi ve Yurtlar Kurumundan alınan öğrenim kredisi ve engelli öğrencilere verilen burslar hariç).Bulunduğu üniversitenin not sistemine göre 100 üzerinden en az 75; 4.00 üzerinden en az 2,50 ortalamaya sahip olmak.Kazandığı okul giriş puanını ve son ders yılında aldığı ders notlarını; kayıt yaptırdığına dair ilgili okuldan alacağı belgeleri ibraz etmek.

Karşılıksız burs başvuruları, online olarak yapılmaktadır. Online Başvuru İçin Tıklayın

Burs Başvurusu için Son Tarih 26 Eylül 2022’dir.

Nasıl Gitmiş

Add comment