Nasıl Gitmiş

TEV-DAAD Almanya Yüksek Lisans Bursu

Türk Eğitim Vakfı (TEV) ile Alman Akademik Değişim Servisi (DAAD) tarafından, 2021–2022 öğretim yılında Dil ve Eğitim Bilimleri, Eczacılık, Edebiyat, Fen Bilimleri, Hukuk, İktisadi ve İdari Bilimler, Matematik, Mimarlık, Mühendislik, Sağlık Bilimleri, (Tıp ve Diş Hekimliği alanları hariç) Sanat ve Tasarım, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler, Sosyal Bilimler, Şehir Planlama ve Biyomedikal Mühendisliği dallarında lisans eğitimini tamamlayan başarılı gençlere Almanya’da yüksek lisans eğitimi için müşterek burs verilecektir.

(www.daad.de/international-programmes ve www.hochschulkompass.de adreslerinden Almanya’da başvurmak istediğiniz üniversiteler ve yüksek lisans programları hakkında bilgi toplayabilirsiniz. TEV-DAAD bursu ücretli yüksek lisans programlarının ücretini karşılamamaktadır. Adaylar ücret gerektirmeyen ve yüksek lisans derecesi veren programları seçebilir). Ayrıca www.daad.de ve www.daad-turkiye.org sayfalarından DAAD ve Almanya’da yükseköğrenim hakkında genel bilgilere ulaşabilirsiniz.

Burs için öğrenim süresi bölümlere göre (MBA, MSc, MA, MPhil) 9 – 24 ay arasında değişmektedir. Başvuran bir aday bursu almaya hak kazanırsa Eylül-Ekim 2021 Kış döneminde (Wintersemester) Almanya’da yüksek lisansına başlamalıdır. Almanya’da bir yüksek lisans programına başvurmak ve kabul edilmek tamamen bursiyerin sorumluluğundadır. DAAD veya Türk Eğitim Vakfı, bursiyerlerin bir yüksek lisans programına kabul edilmesiyle ilgili herhangi bir destek sunmamaktadır. Adayların bursa başvurdukları sırada Almanya’da bir yüksek lisans programına kabul edilmiş olması gerekmemektedir. Ancak burs çıkarsa en kısa sürede yüksek lisansa başvuru sürecinin başlatılması tavsiye edilir. Bursa başvuru süreci sırasında bir yandan da Almanya’da yüksek lisans programlarına başvuru sürecini başlatan adayların, tarihi daha sonra bildirilecek ve İstanbul’daki TEV Genel Merkezinde yapılacak mülakata kadar başvurusunda geldiği nokta hakkında yazılı bilgi vermesi talep edilir.

RWTH Aachen International Academy bünyesinde çeşitli yüksek lisans programları ücretli olarak açılıyor. RWTH Aachen International Academy kısıtlı sayıda DAAD-TEV bursiyeri ve belirli programlar için ücret muafiyeti uygulayabiliyor. RWTH Aachen International Academy bünyesinde sunulan programlar hakkında www.academy.rwth-aachen.de/en/education-formats/msc-degree-programmes ve DAAD-TEV bursiyerlerine ücret muafiyeti uygulamasıyla ilgili https://www.daad-turkiye.org/files/2019/10/Ausschreibung-Fellowship-for-Turkish-Engineers-JG-2020-page-001.jpg linkinden detaylı açıklamalara ulaşabilirsiniz. Bu uygulama yalnızca DAAD-TEV yüksek lisans bursuna hak kazanan bursiyerler için geçerlidir ve şartları tamamıyla RWTH Aachen International Academy tarafından belirlenmektedir. RWTH Aachen International Academy’nin tüm DAAD bursiyerlerine ücret muafiyeti sağlayacağı anlamına gelmez. Bu programlara başvurmak isteyen adaylara, DAAD-TEV ortak yüksek lisans bursuna hak kazandıkları takdirde DAAD-TEV tarafından bir yazı verilecektir.

1) ADAYLARDA ARANILAN NİTELİKLER:

 • T.C. vatandaşı olanlar ve 30 yaşından büyük olmayanlar, (1991 doğumlular dahil)
 • Yukarıda belirtilen dallarda ve ilgili alanlarda öğretim yapan YÖK’e bağlı TC Sınırları içindeki üniversitelerin son sınıfında öğrenim görenler veya mezun olanlar,
 • Lisans Genel Not Ortalamasının 4’lük sistemde en az 3 olması,
 • Öğrenimin gerektirdiği yabancı dili (İngilizce veya Almanca) yüksek lisansı sürdürebilecek düzeyde bilmek.

İlanı

2) YAPILACAK İŞLER ve GEREKLİ BİLGİLER:

Adaylar hazırlayacakları belgeleri aşağıdaki sıraya göre en üste 1 gelecek şekilde dosyaya koyacaklardır.

Başvuru formlarını imzalamayı unutmayınız.

 1. TEV müracaat formu, (Bu sayfanın sonunda “Başvuru Formu İçin Tıklayınız” linkinden giriş yapılabilir. TEV online başvuru formunun doldurulması, kayıt edilmesi ve çıktısının alınıp dosyaya eklenmesi zorunludur)
 2. DAAD başvuru formu, (Bu formun online doldurulması, çıktısının alınıp dosyaya eklenmesi zorunludur) https://www.daad.de/medien/deutschland/stipendien/formulare/forschungsstipendium_en.pdf linkinden indrebilirsiniz.
  Adaylar ayrıca Almanya’da başvurmayı planladıkları programları http://www.tev.org.tr/images/yurtdisi/a206_studiengangsinfo-information_about_the_study_programme-3.docx linkinden indirebilecekleri formda gösterebilirler.
 3. İki farklı öğretim üyesinden alınmış akademik referans mektubu. DAAD referans mektubu formunu http://www.daad.de/medien/deutschland/stipendien/formulare/recommendation.pdf linkinden indirebilirsiniz. (Referansı veren öğretim üyesi kendi formatını kullanmak isterse, bu da kabul edilecektir.)
 4. Özgeçmiş, (İngilizce, mümkünse bir sayfa)
 5. Adayın ilgi duyduğu çalışma alanlarını ve kendisini Almanya’da okumaya yönelten nedenleri açıklayan amaç yazısı, (bilgisayarda hazırlanmış okunacak yazı karakterinde İngilizce)
 6. Varsa Almanya’daki üniversitelerden aldığı kabul mektubu,(yoksa eklemesi gerekmez)
 7. Mezunlar için üniversite diploma veya ilişik kesme belgesinin tasdikli İngilizce örneği (Üniversiteden aslı gibidir kaşeli veya noterden onaylı fotokopi),
 8. Lise diplomasının Almanca veya İngilizce onaylı örneği, (Yeminli Tercümanın onayı yeterlidir.)
 9. Yükseköğrenim süresince alınan dersleri, notları ve başarı ortalamasını gösteren İngilizce okuldan onaylı transkript,
 10. Yabancı dil sınav sonuçlarının bir örneği (tarih ve detaylı bilgi aşağıdadır.)
 11. Aile nüfus kaydı (e-devletten aile tüm bireyleri gösteren) ve aday nüfus cüzdanı fotokopisi,
 12. İki adet vesikalık fotoğraf,
 13. Ailenin gelir durumun gösterir belgeler, (Maaş bordrosu, gelir-emlak bilgilerini gösteren belgelerin örneği gibi.)
 • Tüm belgeler sadece A4 ölçüsünde hazırlanmalı ve düzgünce telli şeffaf bir dosyaya takılmalıdır, ( nasıl yapılacağını bu linkten görebilirsiniz) tev.org.tr/burs-yurt-disi-burslar-genel-bilgiler/tr/15
 • Lütfen önlü arkalı çıktı almayınız, belgelerinizi zımbalamayınız ve A4 dışında bir ölçüde hazırlamayınız.

Adaylar başvuru dosyalarını en geç son başvuru tarihi olan 26 Şubat 2021’e kadar Türk Eğitim Vakfı’nın İstanbul’da bulunan Genel Merkezine gönderebilir ya da elden teslim edebilir. Ayrıca bazı belgeler belli formatta internet sitemize yükleneceği için alttaki bilgileri okumanız gereklidir.
* Posta ve benzeri nedenlerden kaynaklanan gecikmeler dikkate alınmaz.

Aday yukarıdaki tüm belgeleri içeren dosyasını hazırladığında TEV’e postalamadan önce TEV’in istediği formatta hazırlayıp online olarak TEV sitesine eklemek zorundadır. İstenilen formatta eklemeyenlerin ya da farklı formatta ekleyenlerin, herhangi bir belgesi eksik olanların başvuruları kabul edilmeyecektir. Aday tarayıp yükleyeceği belgeleri baştan sona doğru şu sıralama ile yapacaktır.

 1. DAAD formu,
 2. Adayların Almanya’da öğrenim göreceği dile göre doldurması gereken form:
 3. İki farklı öğretim üyesinden alınmış akademik referans mektubu,
 4. Varsa Almanya’daki üniversitelerden aldığı kabul mektubu,(Eğer varsa eklenir yoksa eklemeye gerek yoktur)
 5. Özgeçmiş, (İngilizce, mümkünse bir sayfa)
 6. Adayın ilgi duyduğu çalışma alanlarını ve kendisini Almanya’da okumaya yönelten nedenleri açıklayan amaç yasızı, (İngilizce olmalıdır ya da Öğrenimini Almanca sürdürecek olanlar Almanca yazabilirler),
 7. Mezunlar için üniversite diploma veya ilişik kesme belgesinin tasdikli İngilizce örneği,
 8. Lise diplomasının Almanca veya İngilizce onaylı örneği,
 9. Yükseköğrenim süresince alınan dersleri, notları ve başarı ortalamasını gösteren okuldan onaylı transkript, (İngilizce)
 10. Yabancı dil sınav sonucunun bir örneği,
 11. Aile nüfus kaydı (e-devletten aile tüm bireyleri gösteren) ve aday nüfus cüzdanı fotokopisi,
 12. TEV online başvuru formu,

Bu belgeler 26 Şubat 2021’e kadar TEV internet sitesinde belirtilen alana yüklenmelidir.

3) Yüksek Lisans öğreniminin tamamını Almanca yapacaklar hariç diğer adayların, TOEFL IBT notunun en az 79-80 veya IELTS Akademik notunun en az 6,5 olması gerekmektedir. Bu sınav sonuçlarından herhangi birine sahip olanlar, bir örneğini başvuru dosyası ile birlikte TEV’e iletmelidir. Sınav sonucu olmayanlar IELTS veya TOEFL düzenleyen kurumlardan alacakları sınav sonucunu alttaki dil sınavı ile ilgili verilen tarihe kadar Türk Eğitim Vakfı’na ulaştırmak zorundadır. Sınav harçları ve diğer giderler aday tarafından karşılanacaktır.

Almanca dil yeterliliği için adayların şu hususlara dikkat etmesi gereklidir: Almanya’da Almanca bir yüksek lisans programına başvuracağını beyan eden adayların, burs başvurusu esnasında Almanca dil yeterlilik belgesi sunması gerekmektedir. Almanya’daki üniversitelerde Almanca yüksek lisans programlarına başvuru sırasında Almanca dil yeterliliğinin ispatlanması için Abitur, DSD 2, TestDaf (TDN 4-5), DSH 2-3, Goethe Zertifikat C2 veya Telc Deutsch C1 belgelerinden biri yeterli kabul edilmektedir. Dolayısıyla bu belgelerden herhangi biriyle DAAD-TEV yüksek lisans bursuna da başvurulabilir. Ayrıca, DAAD-TEV ortak yüksek lisans bursuna başvuru sırasında Almanca bir yüksek lisans programında okumak istediğini beyan eden adayların Goethe B2/C1 veya Telc B2 belgelerinden birini sunması halinde, yalnızca burs başvurusu için bu belgeler de kabul edilecektir. Ancak Almanya’daki yüksek lisans programlarının tamamında Goethe B2/C1 ve Telc B2 belgelerinin kabul edilmediği dikkate alınmalıdır. Almanca bir yüksek lisans programının şartlarına uygun, doğru Almanca dil belgesini sunmak tamamen başvuran adayın sorumluluğundadır. DAAD-TEV ortak yüksek lisans bursuna başvurup bursu almaya hak kazanan bir adayın elindeki yabancı dil belgesinin başvurulan yüksek lisans programı tarafından yeterli görülmemesi halinde, bundan DAAD veya TEV sorumlu tutulamaz. Bu sebeple DAAD-TEV bursuna başvurmadan önce başvurmayı düşündüğünüz yüksek lisans programlarının hangi Almanca veya İngilizce dil belgesini kabul ettiğini öğrenmenizi ve planlamanızı buna göre yapmanızı öneriyoruz. Gerekli Almanca dil yeterlilik sertifikası alttaki dil sınavı ile ilgili verilen tarihe kadar Türk Eğitim Vakfı’na ulaştırılmalıdır. Sınav harçları ve diğer giderler adaylar tarafından karşılanacaktır.

Almanya’da belirli bir bölüm için şart koşulan yabancı dil yeterlilik belgesi ve dil seviyesi üniversiteden üniversiteye farklılık gösterebilir. Almanya’daki üniversiteler bu şartları kendileri belirler. Lütfen okumak istediğiniz bölümler için şart koşulan dil seviyesi ve talep edilen sınav sonuç belgesinin ne olduğundan emin olunuz. Dil yeterlilik koşullarını okumak istediğiniz programın internet sitesinde, genellikle başvuru şartları başlığı altında bulabilirsiniz. Bursa başvurmadan önce, başvurmayı düşündüğünüz yüksek lisans programlarının kabul ettiği yabancı dil belgelerinin ne olduğunu öğrenmek, burs başvurusu ve yüksek lisans başvurusu için ayrı ayrı sınavlara girme zahmetinden sizi kurtaracak ve başvuru süreçlerini doğru yönetmenize yardımcı olacaktır.

COVID-19 salgını sebebiyle 26 Şubat 2021’e kadar güncel ve geçerli bir İngilizce veya Almanca dil belgesi veremeyecek olanların dikkatine:

 1. Elinde iki yıldan eski bir İngilizce dil yeterlilik belgesi (en düşük TOEFL 80 veya IELTS 6,5) olanlar, sadece bu döneme mahsus olmak üzere, burs başvurusunda bunları kullanabilir. Almanca dil yeterlilik sertifikalarıyla ilgili bir önceki paragrafta yer alan açıklamalar geçerlidir.
 2. COVID-19 salgını sebebiyle DAAD Türkiye Danışma Merkezlerinde ve DAAD okutmanları tarafından Onset İngilizce ve Almanca sınav hizmeti sunulamamaktadır. Fakat özel sınav merkezlerinden birinde Onset İngilizce veya Almanca sınavlarından birine girip Onset sınavından B2 ve üzeri not alanlar, bu belgeyi, sadece bu döneme mahsus olmak üzere burs başvurusunda kullanabilir. www.onset.de adresinden Onset sınavı ve sınav merkezleriyle ilgili bilgiye ulaşabilirsiniz. Onset sınav sonucunun Almanya’da üniversiteler tarafından kabul edilen bir sınav sonuç belgesi olmadığını, başvurmak istediğiniz üniversitenin talep ettiği belgeler hakkında bilgi sahibi olmanız gerektiğini ve Türk Eğitim Vakfı ve DAAD’nin burs başvuru belgelerinin hazırlanması ve sunulmasıyla ilgili herhangi bir sorumluluk kabul etmediğini özellikle hatırlatırız.
 3. Elinde güncel ve geçerli bir dil belgesi olmayıp COVID-19 salgını sebebiyle yabancı dil sınav sonucunu 26 Şubat 2021’e kadar teslim edemeyenler, belgesini en geç 14 Mayıs 2021 tarihe kadar TEV’e iletmek zorundadır.

Not: Bu 3 maddede covid-19 nedeniyle farklı gelişmeler olursa güncelleme ve buradan duyuru yapılacaktır.

 • Gerek İngilizce gerekse Almanca dil yeterlilik sınavları belli aralıklarla yapıldığından, burs başvurunuzun eksik veya geç sunulan bir belge sebebiyle reddedilmemesi için, bir an evvel sınav takvimlerini öğrenmenizi ve zaman planlamanızı yapmanızı öneriyoruz!

4) Adaylar, dosyalarını TEV’e teslim ettikten sonra, dosyalarındaki bilgi ve belgeler dikkate alınarak TEV ve DAAD‘nin uygun gördüğü şekilde ön elemeye tabi tutulacaklardır. İlk elemeden sonra adaylara ayrıca bilgi verilecektir. Son aşama olan mülakatlar muhtemelen Nisan-Mayıs-Haziran aylarından birinde belirlenecek tarihte Türk Eğitim Vakfı Genel Merkezinde yapılacaktır. Adayın mülakat tarihi ve saati kesinleştikten sonra mülakatın ne şekilde yapılacağı ayrıca kendisine bildirilecektir. TEV ve DAAD temsilcilerinin katılacağı mülakat, adayın öğrenim göreceği dile göre İngilizce veya Almanca yapılacaktır. Mülakata çağırılan adayların şehir içi ve şehirlerarası ulaşım vb. masrafları kendilerine aittir.

Adayların ya da bursiyer olarak seçilenlerin en geç 2021 Haziran ayı sonuna kadar Almanya’da bir yüksek lisans programından kabul almış olup bunu TEV’e iletmesi gerekir. Bursa hak kazanan kişi, bu tarihe kadar Almanya’da bu yazının ilk paragrafındaki açıklamalara uygun bir yüksek lisans programına kabul edilmediği takdirde, başvuru ve kabul sürecinde hangi aşamada olduğunu TEV’e bildirmelidir.

Asil bursiyerliğe hak kazananların burslarının %50’si Türk Eğitim Vakfı, %50’si DAAD tarafından karşılanacaktır. Ödemeler bursiyer Almanya’ya gittikten kısa bir süre sonra DAAD muhasebesi tarafından yapılacaktır. Burslar, aylık yaşam giderini, yılda bir defaya mahsus seyahat harcırahını, sağlık sigortasını ve araç gereç yardımını kapsamaktadır. Bursun detaylı kapsamı ayrıca DAAD tarafından bursiyerlere bildirilir.

5) Bursiyerler, Türk Eğitim Vakfı’na taahhütname vermeyi, öğrenimlerini tamamladıktan sonra bilgi ve deneyimlerini ülkemizde kullanmaları ve her iki ülke arasında köprüler kurmaları amacıyla yurda dönmeyi kabul ederler. Almanya’da ya da başka ülkede çalışmak isteyen ve iş imkânı bulan bursiyerlere en fazla 4 yıla kadar çalışma izni verilir. Ayrıca doktora yapmak isteyenlere doktora ve doktora sonrası çalışmaları süresince de yurt dışında kalış izni verilir. Ancak, bursiyer yüksek lisans öğrenimini tamamladıktan sonra TEV’e durumunu bildirmek ve TEV’den izin almak zorundadır. Bursiyer çalışma ya da doktora süresi sonunda TEV’in kendilerine vereceği süre içinde yurda döneceğini ve en az 2 yıl Türkiye’de kalacağını taahhüt eder. (Türkiye’de işe başlayanlar görevleri gereği yurt dışına gidebilirler.)

6) Bursiyerler öğrenimleri süresince sadece TEV tarafından kendilerine yapılan döviz ödemelerinin tamamını, bir iş bulup çalışmaya başladıktan sonra ileride kendileri gibi bir Türk gencinin yetişmesine katkıda bulunmak amacıyla taksitlerle ve uygun görülen yollarla TEV’e geri ödemeyi taahhüt eder.

ÖNEMLİ BİLGİLER:

 • Aday yurt dışı burslarımıza farklı yıllarda en fazla 2 defa başvuru yapabilir; daha fazla yapılacak başvuru kabul edilmez.
 • Yukarıda belirtilen başvuru belgelerinde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin hangi aşamada olduklarına bakılmaksızın başvuruları iptal edilir. Bu adaylar burs almaya başlamış olsalar dahi bursları iptal edilir. TEV’den ve müşterek burslarından hiçbir talepte bulunamazlar ve gerekirse haklarında Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uygulanmak üzere Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur.
 • Bursa başvuru tarihi itibariyle kendi hesabına veya herhangi bir kuruluş hesabına yurtdışında yüksek lisansa başlamış veya başlayacak olanlar bu bursa başvuramaz.
 • Yüksek lisans öğrenimi için tercih bir dal için yapılabilir, bu dalın başvuru formunda belirtilmesi gereklidir.
 • Yapılacak İşler ve Gerekli Bilgiler bölümünde istenilen belgelerin doğru hazırlanarak yazım sırasına göre, düzgünce delinip kapaklı plastik dosyaya takılarak şahsen veya posta yoluyla TEV’e iletilmesi zorunludur.
 • TEV adayla tüm yazışmaları e-posta yoluyla yapacaktır ve bilgileri bu yolla iletecektir. Aday TEV’in online başvuru formunu doldururken kullandığı e-posta adresini doğru vermeli ve sürekli kullanması gereklidir. Değişiklik olduğunda da TEV’e acilen yazılı bildirmelidir. (nasıl yapılacağını bu linkten görebilirsiniz) tev.org.tr/burs-yurt-disi-burslar-genel-bilgiler/tr/15
 • İstenilen bilgi ve belgeleri eksik gönderenler ile zamanında göndermeyenlerin başvuruları kabul edilmez.

Burs başvurusuyla ilgili aşağıda iletişim bilgileri verilen DAAD Danışma Merkezlerinden ve üniversitelerde görevli DAAD okutmanlarından bilgi alabilirsiniz:

BAŞVURU FORMU İÇİN TIKLAYINIZ.

DAAD Danışma Merkezleri

İstanbul Danışma Merkezi
Dr. Volker Schmidt- Sıraselviler Cad. 78/4 34433 Cihangir / İstanbul
Tel: 0212 249 34 62 Faks: 0212 249 34 64 istanbul@daad-turkiye.org www.daad-turkiye.org

Ankara Danışma Merkezi
Franziska Trepke – Atatürk Bulvarı 141 Bulvar Palas İş Merkezi B Blok, Daire 97 06440 Bakanlıklar – ANKARA
Tel.: 0312 419 35 54 Faks: 0312 419 35 68 ankara@daad-turkiye.org www.daad-turkiye.org

DAAD Okutmanları

 • Franziska Trepke – Ankara Üniversitesi Dil Tarih Coğrafya Fakültesi Alman Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı E-posta: ankara@daad-turkiye.org
 • Dr. Volker Schmidt – Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Alman Dili Eğitim Bölümü TR-81040 Ziverbey Kadıköy-İstanbul E-posta: istanbul@daad-turkiye.org
 • Julia Völker – Istanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Alman Dili ve Edebiyatı Bölümü TR-34459 Laleli-İstanbul E-posta: juli.voelker@gmail.com
 • Dr. Deniz Güneş Yardımcı – İstanbul Bilgi Üniversitesi European Institute / Dept. of International Relations Eski Silahtarağa Elektrik Santralı Kazım Karabekir Cad. No: 2/13 TR-34060 Eyüp-Istanbul deniz.yardimci@bilgi.edu.tr
 • Ole Johann Thom – Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Alman Dili ve Edebiyatı Bölümü TR Bornova İzmir E-posta: thom.daad.izmir@gmail.com
 • Dr. Nilgün Yüce – Akdeniz Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Alman Dili ve Edebiyatı Bölümü Dumlupinar Bulvarı 07058 Kampus Antalya E-posta: nilgunyuce@akdeniz.edu.tr
 • Rebekka Toder – Anadolu Üniversitesi Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Almanca Öğretmenliği Bölümü TR-26470 Eskişehir E-posta: rebekkatoder@anadolu.edu.tr

67 comments