ColorMag

“Sosyal Hizmetin Geleceği İçin Bir Fikrim Var” Proje Yarışması

“Sosyal Hizmetin Geleceği İçin Bir Fikrim Var” proje yarışması üniversitelerin Sosyal Hizmet bölümü lisans 4. sınıf öğrencilerini bekliyor.

➡️ Son başvuru: 30 Nisan 2021.

Proje yarışması için ayrıntılı bilgi
➡️ www.ufukcoskun.org adresinde.

“Sosyal Hizmetin Geleceği İçin Bir Fikrim Var” proje yarışması, sosyal hizmet bölümünde okuyan 4. sınıf öğrencilerinin sosyal hizmet alanında aldıkları eğitimi ve alanda uygulama yaparken edindikleri bilgi ve deneyimleri projeye aktarabilmeleri için fırsat sağlamayı amaçlamaktadır. Yarışmanın amacı, sosyal hizmet 4. sınıf öğrencilerinin bilgi ve becerilerini harekete geçirerek sosyal hizmetin müracaatçı kitlesinde yer alan bireylere yönelik sosyal sorunlara çözüm arayışında bulunmak, değişen sosyal yapının ortaya çıkardığı ihtiyaçlara karşılık vermek, sosyal içermeyi, sosyal girişimciliği ve sosyal yenilikçiliği desteklemektir.

Nasıl Gitmiş

1 comment