NasılGitmiş.com

NATO Türkiye 2022 Staj Başvuruları Açıldı

NATO Türkiye Stajı, İzmir Komutan Müttefik Kara Komutanlığı bölümü altında, mevcut öğrencilere ve yeni mezunlara LANDCOM’da staj yapma fırsatı sağlamak için bir Staj Programı sunulmaktadır. Stajyerler, Özgeçmişlerine eklerken, uluslararası bir organizasyon anlayışı kazanarak programdan faydalanacaklar. LANDCOM Staj Programı (LIP), siyaset bilimi, uluslararası ilişkiler, güvenlik çalışmaları, hukuk, ekonomi, mühendislik, lojistik, insan kaynakları, finansal yönetim, muhasebe/denetim, bilgi teknolojisi, dil hizmeti, gazetecilik ve medya iletişimi gibi çok çeşitli disiplinlerden yüksek motivasyonlu adaylara odaklanır.  LIP, LANDCOM görünürlüğünü artırmak ve iyileştirmek için Komutan Müttefik Kara Komutanlığı daha büyük kampanyasının bir parçasıdır.

NATO Türkiye Stajı 2022 yılı stajyer başvuruları sadece aşağıdaki çalışma alanlarına davet edilmektedir:

  • Kamu işleri
  • Eğitimler ve Alınan Dersler
  • Sivil İnsan Kaynakları
  • Finans ve Muhasebe
  • Mevcut Planlar
  • Personel ve İş Akışı Yönetimi

LIP, yılda 6 stajyer ile sınırlı olacak ve aşağıdaki süreler için mevcut olacaktır:

  1. Bir üniversite diploma programının parçası veya tamamlayıcısı bir bölümü okuyanlara yönelik 6 aylık staj programı.
  2. Prensip olarak, bir Yüksek Lisans mezuniyet programına destek olabilecek belirli bir projeyle ilgilenen yeni Lisans mezunları için 6 aylık staj.
  3. Prensip olarak, uluslararası bir kariyere ilk adım olarak uluslararası bir kuruluşta iş deneyimi arayan yeni Yüksek Lisans veya Doktora mezunları (6 aydan kısa bir süre önce mezun olmuş) için 6 aylık staj programı.

LANDCOM, stajyerlere kalışlarını, seyahatlerini ve geçimlerini karşılamak için aylık toplu ödeme olarak net 600 Euro sağlayacaktır.

Son başvuru tarihi: 01 Ocak 2022 01:00.

Detaylı bilgi ve başvuru için tıklayınız

Nasıl Gitmiş

Add comment