NasılGitmiş.com

Kanserli Çocuklara Umut Vakfı Burs Başvuruları Başladı

KAÇUV Kanserli Çocuklara Umut Vakfı Bursu Başvuruları Başladı. Burs Ön Başvuruları Online Olarak Alınacak.

Burslar Okul Öncesi, İlköğretim, Ortaöğretim, Lise Ve Üniversite Öğrencilerine Yönelik Olarak Verilecek.

Başvuru Koşulları
• Bursu alacak öğrencinin geçmişte kanser tedavisi görmüş olması ya da tedavisinin devam ediyor olması,
• T.C. vatandaşı olmak,
• Ailenin malvarlığı ve gelir durumuna göre maddi desteğe ihtiyacı olması,
• Bursu alacak öğrencinin kazanç getiren herhangi bir işte çalışmaması,
• Ara sınıflarda bir önceki sınıftan başarısız dersi olmamak ve bir üst sınıfa geçiş hakkını kazanmak.

Aday Olamayacaklar
Öğrenim görüyorken yüz kızartıcı bir eylemden dolayı disiplin cezası alanlar.
Açık öğretim ve yüksek lisans öğrenciler

Başvuru
Burs başvurusu için aşağıda belirtilen belgeler egitim@kacuv.org adresine mail olarak iletilecektir. İnternet üzerinden temin edilemeyen belgelerin fotoğraflarının yine maile eklenerek iletilmesi yeterlidir.

İstenilen Belgeler
Burs başvurusu için aşağıda belirtilen belgeler egitim@kacuv.org adresine mail olarak iletilecektir. İnternet üzerinden temin edilemeyen belgelerin fotoğraflarının yine maile eklenerek iletilmesi yeterlidir.

• Tedavi görülen hastaneden ve hekimden alınmış kanser hastalığına ilişkin raporunun kopyası

• Okul öncesi ve 1.sınıfa başlayacak öğrenciler için öğrencinin kayıt yaptıracağı okul bilgisi (e-okul.meb.gov.tr)

• Öğretim kurumundan alınmış öğrencinin devam edeceği sınıfı gösteren öğrenci belgesi

• Öğrenci, anne ve baba için Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği (e-devlet)

• Öğrenci, anne ve baba için İkametgah Belgesi (e-devlet)

• Öğrencinin nüfus cüzdanı veya yeni kimlik kartının arkalı ve önlü fotoğrafı

• Anne veya babanın evde bakım/engelli maaşı alıp almadığını gösteren belge (e-devlet)

• Ailenin mali durumunu gösteren belgeler;

1. Çalışan anne, baba için; maaş bordrosu
2. Emekliler için; aylık maaşı gösterir belge (e-devlet)
3. Çalışmayan, geliri olmayan anne ve baba için; Sosyal Güvenlik Kurumunda kaydı olmadığına dair belge (e- devlet)
4. Anne ve baba adına ayrı ayrı varsa tapu bilgilerini gösterir belge yoksa olmadığını gösteren ekran görüntüsü (e- devlet)
5. Anne ve baba adına ayrı ayrı araç varsa, Araç Kayıt Belgesi; yoksa kayıt olmadığını gösteren ekran görüntüsü (e-devlet)

Önemli Notlar
• E-devlet üzerinden alınan tüm belgeler, barkod özelliği varsa mutlaka barkodlu olarak alınmalı ve belgelerin kimin adına olduğu mutlaka görünmelidir.

• Emekli olmakla birlikte aktif çalışan anne, baba için onaylı maaş bordrosu da eklenmelidir.

• Anne, baba dışında (anneanne, dede, amca, teyze, kardeş vb.) ailenin geçimini sağlayan varsa, bu kişilerin gelir durumu yukarıdaki maddelerden hangisine uygun ise belirtilen şekilde belge alınması ve dosyaya eklenmesi gerekmektedir.

• Belgelerin tümünün güncel tarihli olması gerekmektedir.
Yukarıda belirtilen belgelerden herhangi birinin eksik olması durumunda başvuru geçersiz sayılacak ve değerlendirmeye alınmayacaktır.

Bursiyer Seçimi
KAÇUV Yönetim Kurulu tarafından belirlenen Burs Komisyonu, başvuruları ve gönderilen belgeleri inceleyeceklerdir. Kesin sonuçlar KAÇUV tarafından burs kazanan öğrencilere e-posta/ SMS veya telefon yoluyla duyurulacaktır. KAÇUV’dan gelecek e-posta/SMS veya telefon bildirimleri dışındaki herhangi bir bilginin geçerliliği bulunmamaktadır.

Bursun Ödenmesi
Okul öncesi ve ilköğretim öğrencilerinin bursu yılda iki kez olmak üzere eğitim öğretim dönemleri başlangıcında (Eylül ve Şubat) ailelerin hesaplarına yatırılır.

8.sınıfa başlayacak olan öğrencilerin bursu Eylül- Haziran ayları arasında (10 ay) aylık olarak ailelerin hesaplarına yatırılır.

9. 10. ve 11. sınıfa başlayacak öğrencilerinin bursu yılda iki kez olmak üzere eğitim öğretim dönemleri başlangıcında (Eylül ve Şubat) ailelerin hesaplarına yatırılır.

12.sınıfa başlayacak olan öğrencilerin bursu Eylül- Haziran ayları arasında (10 ay) aylık olarak ailelerin hesaplarına yatırılır.

Üniversite öğrencilerinin bursu Ekim- Haziran arasında (9 ay) aylık olarak öğrencilerin hesaplarına yatırılır.

Genel Aydınlatma Metni

1. Burs miktarları ve burs verilecek öğrenci sayıları her yıl Haziran ayında KAÇUV Yönetim Kurulu tarafından yeniden belirlenir.

2. Okul öncesi ve ilköğretim öğrencilerinin bursu yılda iki kez olmak üzere eğitim öğretim dönemleri başlangıcında (Eylül ve Şubat) okula kayıt parası ve eğitim materyali gideri amacıyla yatırılır.

3. 8.sınıfa başlayacak olan öğrencilerin bursu Eylül- Haziran ayları arasında (10 ay) aylık olarak yatırılır. Öğrencinin liseye hazırlık kursu ve özel ders ücreti karşılaması amaçlanır.

4. 9. 10. ve 11. sınıfa başlayacak öğrencilerinin bursu yılda iki kez olmak üzere eğitim öğretim dönemleri başlangıcında (Eylül ve Şubat) okula kayıt parası ve eğitim materyali gideri amacıyla yatırılır.

5. 12.sınıfa başlayacak olan öğrencilerin bursu Eylül- Haziran ayları arasında (10 ay) aylık olarak yatırılır. Öğrencinin üniversiteye hazırlık kursu ve özel ders ücreti karşılaması amaçlanır.

6. Üniversite öğrencilerinin bursu Ekim- Haziran arasında (9 ay) aylık olarak yatırılır. Üniversite öğrencileri bursu için başvuran açık öğretim ve yüksek lisans öğrencilerinin başvuruları geçersiz sayılacaktır.

7. KAÇUV burs kriterlerine uygun olmadığı tespit edilenlerin bursu kesilir.

Burs Başvurusu 26 Temmuz 2021 İle 8 Ağustos 2021 Tarihleri Arasında Alınacak.

Burs Başvuru Formu İçin Tıklayın.

Nasıl Gitmiş

Add comment