ColorMag

İBEV İnci Bankoğlu Eğitim Ve Kültür Vakfı Bursu Başvurusu Başladı

Bursiyer adaylarında aranan başlıca vasıflar aşağıdaki gibidir:

a. T.C. Vatandaşı olması,
b. Eğitimi için maddi desteğe ihtiyacı olması,
c. Yüksek Öğrenim Kurumlarında eğitim gören kız öğrenci olması,
d. Yüksek öğrenime girişte ve öğrenim hayatının devamında tercihen başarılı olması.

Bursiyer Adaylarından İstenen Belgeler

1. Bursiyer bilgi Formu (fotoğraflı)- (EK-1),
2. Nüfus cüzdanı fotokopisi,
3. 2 (iki) adet fotoğraf,
4. Öğrenci belgesi(okul onaylı),
5. Aile gelir durumunu gösterir belge[1],

Bursiyerlerden İstenen Belgeler
Her bursiyer aşağıdaki belgeleri her akademik yıl başlangıcında Vakfa bildirmek zorundadır:
1. Yüksek öğrenim kurumundan alınan öğrenci belgesi(okul onaylı),
2. Ailenin ikamet adresi ve iletişim bilgileri (telefon)

2021-2022 Dönemi Burs Başvuruları 10 Eylül 15 Eylül 2021 Tarihleri Arasında Alınacak.

Burs Yönetmeliği İçin Tıklayın.
Başvuru İçin Tıkla
yın.

Nasıl Gitmiş

Add comment