ColorMag

Erasmus+ Gençlik Değişim Programı Nedir ?

İki farklı ülkeden gençlerin karşılıklı ilgi duydukları bir konu etrafında belirli bir süreyle bir araya gelmesine ve birbirlerinin kültürleri hakkında bilgi sahibi olmasına imkân tanımaktadır. Bir Gençlik Değişimi esnasında, grup liderleri tarafından desteklenen katılımcılar, değişimden önce tasarlanıp hazırlanmış olan bir faaliyet programını atölye çalışmaları, tartışmalar, simülasyonlar vb. aracılığıyla ortaklaşa yürütmektedirler.

Gençlik Değişimi’ne Kimler Katılabilir?
– Bu programa katılabilmek için; Öğrenci ya da meslek sahibi olmanıza gerek yoktur.
– Gönderici kuruluş ya da dernek üyesi olmanıza gerek yoktur.
– Yabancı dil bilmenize gerek yoktur ancak yabancı dil seviyeniz düşük de olsa size yardımcı olacaktır.
– 13-30 yaş aralığında olmanız gerekmektedir.

Gençlik Değişimi’nin Süresi Nedir?
En az 5 ve en fazla 21 gün sürmektedir.

Gençlik Değişimi’nde Hangi Harcamalar Karşılanıyor?
Program süresince vize, yol, yemek ve konaklama masrafları karşılanmaktadır.

Projenin hedef kitlesi: Projenin hedef kitlesi 13-30 yaş arasındaki bütün gençler ve gençlerle birlikte çalışan kurum/kuruluş, STK, dernek ve vakıflardır. Proje, imkânı kısıtlı katılımcılara (program rehberinde participants with fewer opportunities olarak kapsamı mevcut) özel olarak odaklanmaktadır.

Başvuru formlarına nasıl Ulaşılır:

Başvuru formlarına, Avrupa Komisyonunun resmi internet sayfasında yayımlanan e-formlar aracılığıyla erişilebilir (EU Login:https://webgate.ec.europa.eu/app-forms/af-ui-opportunities/#/erasmus-plus/open-calls/field/31047629)

ayrıca internet sayfamızda yer alan duyurudanda bilgi alabilirsiniz.

Kaynakça: https://www.ua.gov.tr/programlar/firsatlar/ka152-you/

Nasıl Gitmiş

Add comment