NasılGitmiş.com

Care Your Career Burs Programı

Bursa Çozkunöz Eğitim Vakfı, Care Your Career Programı, mühendislik fakültelerinin 3. ve 4. sınıflarındaki başarılı üniversite öğrencilerini hedefine alarak istihdama kazandırmayı amaçlayan bir burs programıdır.

Care Your Career’in alışılagelmiş burs programlarından ayırt edici en önemli özelliği, öğrencinin sadece maddi olarak değil mesleki açıdan da gelişimine katkı sağlamasıdır. Aylık maddi desteğin yanı sıra öğrencilerin staj, istihdam ve kariyer ihtiyaçlarını da gözeten Care Your Career, her öğrenci için ayrı bir program tasarlar. Her programda öğrencilere iştirakçi şirketlerden bir mentor atanır. Mentor tüm mesleki tecrübesini öğrenci ile paylaşır, öğrencinin staj çalışmalarını destekler ve en uygun alan veya birim için stajını planlar.

Öğrenciler stajları boyunca alanlarıyla ilgili bir proje üslenir ve o projeyi şirket içerisinde çalışan deneyimli meslektaşları ile sürdürür. Care Your Career’de, öğrencinin isteği ve ihtiyacı doğrultusunda, okulu ile yapılacak değerlendirmeler sonrası eğitim hayatı etkilenmemesi ön koşulu ile öğrenciye yarı zamanlı iş imkanı da sağlanır. Programdaki öğrenciler çeşitli kişisel gelişim eğitimleriyle de desteklenip, staj boyunca tecrübe kazandırılarak istihdama hazırlanır.

Başvuru Koşulları:

  • T.C. vatandaşı olmak.
  • Yurt içindeki kamu eğitim kurumlarında tam zamanlı öğrenci statüsünde kayıtlı olmak. Özel Üniversiteler, Vakıf Üniversiteleri, Açık Öğretim ve Uzaktan Öğretim Programları kapsam dışındadır.
  • Öğrenimini tamamlayabilmek için maddi desteğe ihtiyaç duyuyor olmak ve belirlenen kriterler çerçevesinde akademik olarak başarılı olmak.
  • Herhangi bir disiplin cezası almamış olmak. Disiplin cezası alan veya bu konuda yanlış beyanı tespit edilen öğrencinin bursu sona erdirilir.
  • Başka bir kurumdan maaş, ücret ve/veya burs (kamu kuruluşlarınca verilen burslar hariç) almıyor olmak.
  • Aksi belirtilmedikçe, burslar karşılıksız olup öğrenciye bir mecburi hizmet ya da geri ödeme yükümlülüğü getirmez.
  • Bursların kontenjan, kapsam, miktar  ve koşulları her yıl Vakıf Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.
  • 2023-2024 Yılı Eğitim ve Öğretim Döneminde mühendislik fakültelerinin 3. ve 4. Sınıf öğrencilerine burs verilecektir.

Burs başvurusu için TIKLAYINIZ

Başvurular online olarak yapılmaktadır. Son başvuru tarihi: 14 Ağustos

Nasıl Gitmiş

Add comment