NasılGitmiş.com

2020-2021 Macaristan Hükümeti Bursları

2021-2022 akademik yılı için Macaristan Hükümetince Hükümetimiz emrine tahsis edilen burslar için adayların Macaristan başvuru sistemine online olarak başvuru yapmaları gerekmektedir.

Verilen Bursun Türü / 40 Lisans, 65 Yüksek Lisans, 40 Doktora ve 5 Kısa Dönemli Burs

Son Başvuru Tarihi

16.01.2021 – 23:59 (Orta Avrupa Saati ile)

Mülakat Tarihi

Mülakat tarihi daha sonra açıklanacaktır

 • Adayların, 16 Ocak 2021 tarihine kadar Macaristan başvuru sistemine, başvurularını “eksiksiz bir şekilde” yapmaları gerekmektedir.
 • Macaristan tarafınca başvurusu kabul edilmeyen adaylar mülakata çağırılmayacaktır.
 • Adaylar, başvuruya ilişkin diğer tüm detaylara https://stipendiumhungaricum.hu adresinden ulaşabileceklerdir.
 • Mülakata ilişkin detaylar Bakanlığımızın http://abdigm.meb.gov.tr adresinden duyurulacaktır.
 • “Adaylar, başvuru kılavuzuna ve başvuru yapılabilecek alan ve bölümler tablosuna bu adresten ulaşabilirler.

ÖZEL ŞARTLAR:

 1. Burs 40 lisans, 65 yüksek lisans, 40 doktora ve 5 kısa dönem olmak üzere toplam 150 kişilik kontenjandan oluşmaktadır.
 2. Burslar konaklama desteği, eğitim ücretinden muafiyet, sağlık sigortası ve aylık burs ödemesini (lisans, yüksek lisans ve kısa dönem çalışmalar için 43.700 HUF, doktora için ilk 2 yıl 140.000 HUF, sonraki 2 yıl 180.000 HUF) içermektedir.
 3. Adaylar diploma ve transkriptlerini başvuru kılavuzunda belirtilen esasları dikkate alarak düzenlemeli ve başvuru sistemine yüklemelidirler.
 4. Macaristan’da bulunan üniversitelerin denkliği konusundaki sorumluluk adaylara aittir.
 5. Lisans adayları, Macar dilinde eğitim veren bir bölüm seçerler ise bir yıllık Macar dili hazırlık kursuna katılabileceklerdir. Adayların, İngilizce dilinde eğitim görebilmeleri için iyi düzeyde İngilizce bilmeleri gerekmektedir.
 6. Adayların seçtikleri bölüm için ilgili dil yeterliliğine sahip olmaları gerekmektedir. Adaylar istenilen dil yeterliliğine ilişkin bilgileri Macaristan Tarafının yayımladığı çağrı metninden edinebilirler.
 7. Burs başvurusunda bulunacak adayların 31 Ağustos 2003 tarihinden önce doğmuş olmaları gerekmektedir. (Dans programlarına başvuracak adaylar hariç)
 8. Lisansa başvuracak adayların ortaöğretim diplomalarının istenilen dilde çevirili ve onaylı olması gerekmektedir.

Başvuru Sistemi Adresi için tıklayınız

Add comment