NasılGitmiş.com

Sema Yazar Gençlik Vakfı 2021-2022 Dönemi Burs Başvurusu Başladı

Sema Yazar Gençlik Vakfı 2021-2022 Döneminde Lisans Öğrencilerine Aylık 950 Türk Lirası Burs Verecek. Burs Ödemesi Ekim Ayında Başlar, Haziran Ayında Sona Erer.

Burs Yönetmeliği İçin Tıklayın.

Başvuru Formu İçin Tıklayın.

Koşullar
1. T.C. vatandaşı olmak.

2. Atatürk ilke ve devrimlerine bağlı olmak.

3. 30 yaşın altında bulunmak.

4. Sabıkasız olmak.

5. Mal varlığı ve gelir durumuna göre maddi desteğe ihtiyacı olmak (Başarı burslarında bu şart aranmayabilir.)

6. Lisans veya yüksek lisans eğitimine devam eden adaylar için ilgili üniversitenin not ortalamasına sahip olmak.

7. Spor ve sanat bursları için; spor veya sanat dallarında başarısını belgelemek.

8. Eğitim yıllarında ağır disiplin cezası, uzaklaştırma almamış ve meşru mazereti olmadan sınıfta kalmamış olmak.

9. Müracaat sayısının yıllık tespit edilen kotayı aşması halinde burs komisyonu/ Yönetim Kurulu’nun koyacağı ilave özellikleri taşımış olmak.

10. Yurtdışı burslarında, akademik başarısını belgelemiş olmak.

11. Yurtdışında yapılacak akademik çalışmanın, ülkemiz ihtiyaçları doğrultusunda faydalarını göz önünde bulundurmak.

12. Yurtdışı burslarında; öğrenim göreceği üniversite dilinin yüksek lisans programını izleyecek ölçüde yabancı dile sahip olmak ve dil seviyesini belgelemek, konusu ile ilgili saygın üniversiteden kabul almış olmak.

13. Öğretim görevlileri için, yurtdışında araştırma, seminer ve sempozyum gibi eğitim amaçlı etkinliklere kabul almış olmak.

14. Araştırma, seminer, sempozyum gibi eğitim amaçlı etkinlikler için öğretim görevlilerine öncelik verilir.

15. Her sene burs verilecek bölümler ve taban puanlar ilan edilir.

Nasıl Gitmiş

Add comment